Image Alt

Author: Maria Georgieva

Деликатността и изящността на формата, заедно с простотата, характеризират традиционния японски артистичен вкус.

Железопътният транспорт играе изключително важна роля в пътническия транспорт, въпреки че продължава да отстъпва пред конкуренцията особено на автомобилния и въздушния транспорт.

През първите десетилетия след Втората световна война сложната финансова система на Япония се различава значително от тази на други развити страни в няколко аспекта, най-вече в основната роля на банкирането и сравнително

Най-забележителната характеристика на икономическия растеж на Япония след Втората световна война е бързото развитие на производството с напредък в количествения растеж, качеството, разнообразието и ефективността.

Close
About