Японски език и култура

за учебна 2023-2024 /октомври–май/:

Месечен членски внос: 155.00 лв. 

Заплащане за 4 месеца:  560.00 лв. 

Заплащане за 8 месеца: 1120.00 лв. 

Японски език и култура + клуб по интереси  МЧВ* 230.00 лв.

Японски език и култура + бойни изкуства  МЧВ*     230.00 лв.

Японски език и култура частни уроци

/присъствено и дистанционно – online/:

Един учебен час 45 мин.           30.00 лв. 

Заплащане за 20 уч. часа          560.00 лв.

Заплащане за 30 уч. часа   840.00 лв. 

Заплащане за 40 уч. часа   1120.00 лв.

Месечен членски внос:

/присъствено и дистанционно – online/:

Клуб „Шодо, Хайку и Суми-е“      120.00 лв.

Клуб „Икебана“       120.00 лв.

Клуб „Оригами“       120.00 лв.

Клуб „Керамика“       120.00 лв. 

Клуб „Японско кино“       75.00 лв.

Клуб „Оздравителна гимнастика“ 75.00 лв.

Еднократно посещение в клуб      50.00 лв. 

За втори член от едно семейство 10% отстъпка от МЧВ*!

Работилници

Еднократно:

Всички работилници           65.00 лв.

Двама души от едно семейство      120.00 лв.

Японски бойни изкуства

Месечен членски внос:

Айкидо         100.00 лв.

Джодо и Кенджуцу                 95.00 лв.

За повече от един член на едно семейство се ползва отстъпка от МЧВ*!

Юмейхо терапия

Юмейхо терапия /еднократно/        90.00 лв. 

Заплащане за 4 посещения 320.00 лв.

Заплащане за 8 посещения 640.00 лв.

Терапия със заплащане за 4 посещения се извършва в рамките на 1 месец

Терапия със заплащане за 8 посещения се извършва в рамките на 2 месеца

Специални мероприятия

Базови такси:

Рожден ден в ЯКЦ „Кокоро“      520.00 лв. 

Тематични мероприятия 520.00 лв.

Фирмени мероприятия 720.00 лв.

ЯКЦ „Кокоро“ организира рождени дни, тийм билдинг, тематични мероприятия, фирмени обучения и др. За повече информация – свържете се с нас. 

*МЧВ – Месечен членски внос

 

Заплащането се извършва по банков път на посочената по-долу сметка.

Титуляр на сметката: Кокоро Сдружение

IBAN: BG69BPBI88981032141901        BIC: BPBIBGSF / Юробанк България АД

Основание на внасяне: две имена/курс, работилница/период

Close
About