japan

Националната столица Токио в източно-централния Хоншу, е един от най-населените градове в света.

Япония, островна държава, разположена край източното крайбрежие на Азия. Състои се от голяма поредица от острови в североизточно-югозападна дъга, която се простира на приблизително 2400 км през западната част на Северния Тихи океан. Почти цялата земя е заета от четирите основни острова на страната; от север на юг това са Хокайдо, Хоншу, Шикоку и Кюшу.

Хоншу е най-големият от четирите, следван по размер от Хокайдо, Кюшу и Шикоку. Освен това има множество по-малки острови, основните групи от които са островите Рюкю (Нансей) (включително остров Окинава) на юг и запад от Кюшу и островите Изу, Бонин (Огасавара) и Вулкан (Казан), на юг и изток от централен Хоншу. Националната столица Токио в източно-централния Хоншу, е един от най-населените градове в света. Японският пейзаж е релефен, като повече от четири пети от земната повърхност се състои от планини. Има много активни и спящи вулкани, включително планината Фуджи (Fuji-san), която е с надморска височина от 3776 метра и е най-високата планина в Япония.

Обилните валежи и меките температури в по-голямата част от страната са създали буйна растителна покривка и, въпреки планинския терен и бедните почви, са направили възможно отглеждането на различни култури.

Япония има голямо и до голяма степен етнически хомогенно население, което е силно концентрирано в ниско разположените райони по тихоокеанското крайбрежие на Хоншу. Сложността и контрастът са ключовите белези на живота в Япония – страна, притежаваща сложна и древна културна традиция, която от 1950 г. насам се е превърнала в едно от най-напредналите в икономическо и технологично отношение общества в света.

Силно се набляга на образованието, а Япония е една от най-грамотните страни в света. Напрежението между старото и новото е очевидно във всички фази на японския живот. Характерна чувствителност към естествената красота и загриженост за формата и баланса са очевидни в градове като Киото и Нара, както и във вездесъщите градини на Япония. Дори в провинцията обаче влиянието на западният свят е очевидно в много аспекти на японския живот.

Селскостопанските райони се характеризират с ниска гъстота на населението и добре подредени оризови полета и овощни градини, докато индустриалният и урбанизиран пояс по тихоокеанското крайбрежие на Хоншу е известен със силно концентрираното си население, тежка индустриализация и замърсяване на околната среда. Хората са окупирали Япония в продължение на десетки хиляди години, но записаната история на Япония започва едва през 1 век пр.н.е., както се споменава в китайски източници. Контактът с Китай и Корея през ранните векове носи дълбоки промени в Япония, включително китайската писмена система, будизма и много художествени форми от континента.

Първите стъпки към политическото обединение на страната са направени в края на 4-ти и началото на 5-ти век под управлението на двора Ямато. След това се развива велика цивилизация първо в Нара през 8 век и след това в Хеян-кио (сега Киото) от края на 8 до края на 12 век. Седем века след това са период на господство от военни владетели, протичащ в изолация от външния свят от началото на 17-ти до средата на 19-ти век. Повторното отваряне на страната поставя началото на контакт със Запада и време на безпрецедентна промяна.

Япония се стреми да стане модерна индустриализирана нация и преследва придобиването на голяма отвъдморска империя, първоначално в Корея и Китай. До края на 1941 г. тази последна политика довежда до пряка конфронтация със Съединените щати и техните съюзници и води до поражение във Втората световна война (1939-45). След войната обаче грандиозният икономически растеж на Япония – един от най-големите от всички нации през този период – извежда страната на челните места в световната икономика. Сега тя е една от най-големите страни в света производители и търговци на стоки и е световен финансов лидер.

Close
About