Image Alt

август 2022

Четирите региона на същинска Япония: (Хондо) — Хокайдо, Североизточен (Тохоку), Централен (Чубу) и Югозападен — и архипелагите Рюкю и Бонин. Регионът Хокайдо е образуван от сливането на дъгите Чишима и Карафуто.

Япония, островна държава, разположена край източното крайбрежие на Азия. Състои се от голяма поредица от острови в североизточно-югозападна дъга, която се простира на приблизително 2400 км през западната част на Северния Тихи океан.

Close
About