Image Alt

септември 2022

Голяма част от оригиналната растителност е заменена от селското стопанство или от въвеждането на чужди видове на островите. Полу Тропичните дъждовни гори преобладават в архипелагът Рюкю и Бонин

Като цяло климатът на Япония се характеризира като мусонен (т.е. управляван от влажни и сухи сезонни ветрове). Основните влияния са географската ширина на страната, околните океани и близостта й до съседната азиатска суша.

Close
About