Курсове

Курсовете са обучителни с дългосрочен характер, целящи да реализират конкретни знания в участниците.

Изучаването на японски език в ЯКЦ „Кокоро“ е разпределено в следните нива и последователност:

–        1. Работилница Япония- език, култура и спорт ( за деца и юноши)

–        2. Японски език и култура (за възрастни)

–        3. Японски език – увод в японската писменост ( деца и възрастни)

–        4. Японски език -ниво N5.1 1-ва част ( деца и възрастни)

–        5. Японски език ниво N51.2 –ра част ( деца и възрастни)

–        6. Японски език ниво N51.3 –та част ( деца и възрастни)

–        7. Японски език ниво N51.4 – та част ( деца и възрастни)

–        8. Японски език ниво N51.4 – та част ( деца и възрастни)

 

Всяко следващо ниво е с по-дълга продължителност и усвояване на по-задълбочен материал, което завършва с изпит по желание на курсиста.

–        9. Японски език ниво N5, N4, N3, N2

 

  1. Подготовка за JLPT N5 (провежда се два пъти в годината – юли и декември)

–        11. Индивидуални уроци

–        12. Online индивидуални уроци

Работилница Япония – език, култура и спорт курс за деца

12

Курсът е предназначен за деца 8-16 год.

По време на школата, децата ще придобият следните умения и знания:

– Основи на Японска писменост /Хирагана и Катакана/;

– Калиграфия;

– Японска кухня – работилници;

– Японска култура – пътят към японската култура /разкази, приказки и четиво/;

– Символи на Япония;

– Работилници свързани с бита и културата на Япония (кимона, видове бойни изкуства и спорт, гейша, самураи, традиционна кухня, архитектура, и др.);

– Придобиване на здравословни навици;

– Изграждане на самодисциплина /Фокус към работния процес и заобикалящата ни среда/;

– Практики по Айкидо – тренировки /Уроци за ценности и ценностна система/.

След завършването на курса, всеки участник има възможност да продължи регулярно изучаване на японски език или да премине обучение в другите курсове предлагани от ЯКЦ “Кокоро”.
След завършването на курса, децата имат възможност да продължат регулярно изучаване на японски език или да преминат обучение в другите курсове предлагани от ЯКЦ “Кокоро”.

– За основа в изучаването на японски език,  ние в ЯКЦ „Кокоро“ сме избрали един различен път – този на японската култура, чрез която курсистите придобиват ясен поглед, стремеж и желание на нови знания.

ЯПОНСКИ ЕЗИК – УВОД В ЯПОНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Основен фокус в курса:

Курсът е подходящ за напълно начинаещи деца, които желаят да изучават японски език.

Усвояване на двете писмени системи – Хирагана и Катакана;

Първи стъпки в японската йероглифика;

Първи стъпки в японската граматика граматика;

В края на курса участниците ще могат да боравят с кана (хирагана и катакана), с ограничен брой йероглифи, ще умеят да се представят и да съставят прости изречения на японски език.

Японски език - N5.1 1-ва част/ Японски език - N5.1 2-ра част

Основен фокус в курса:

Подходящо за всеки изучавал хирагана, катакана и кратък и лесен начин за себепредставяне на японски.

В края на първа част от началното ниво (N5) обучаващите се ще могат да водят кратки разговори, да задават лесни въпроси, да образуват прости изречения в уважителен стил на общуване, да познават часа, дните от седмицата, датите в месеца и др.

Курсът ще покрива уроци от учебна система на みんなの日本語 (Minna no nihongo);

включва всички компоненти – граматика, лексика, четене, писане, слушане, както и йероглифика;

Японски език - N5.1 2-ра част

Основен фокус в курса:

Увеличаване на времетраенето на часовете и материала за изучаване с надграждане от N5.1 1 част. Минимум 60 занятия по 2 часа седмично. Всяко следващо ниво е с по-дълга продължителност и усвояване на по-задълбочен материал.

Японски език за възрастни

Курсът е предназначен за възрастни 16+ год.

Изучаването на японски език е тясно свързано с културата на Япония. Когато разкрием различните аспекти на японската култура, ние бихме усвоили и разбрали правилно изразните средства и използването на езика в различни ситуации. Езикът и културата са преплетени и не могат да бъдат разглеждани поотделно. Именно това ни позволява да се потопим в концепцията за живот на японците чрез съдържателно обучение на езика и културата в Япония. Основният фокус в курса е изучаването на японски език, а за по-лесното му усвояване и разбиране ще преминем през следните уроци и дейност:

– Факти за Япония – нейната културна основа;
– Писмено и говоримо Хирагана и Катакана;
– Използване на основни фрази в диалог: „Ние сме в Япония“;
– Тематични практически уроци, представящи реални ситуации в Япония;
– Японска култура – представена чрез практически работилници (Калиграфия, Икебана, Оригами, Чайна церемония, Бойни изкуства, Традиционна кухня, Кимоно и др.);
– Основни японски изкуства, традиции, начин на живот и философия;
– Символи на Япония, ключова концепция за Япония – йерархия, хармония, комуникация;
– Други аспекти на Япония – архитектура, модерна Япония, мода, и др;
– Изнесени класове.

След завършването на курса, всеки участник има възможност да продължи регулярно изучаване на японски език или да премине обучение в другите курсове предлагани от ЯКЦ “Кокоро”.

13

Японски бойни изкуства и език

117

Курсът е предназначен за юноши и възрастни. Минимална възраст 12 год.

Курсът има за цел да акцентира върху традиционните бойни изкуства на Япония в съчетание с изучаването на японски език. Курсът обхваща теми, като “Етикет в бойните изкуства”, “Облекло”, “Йерархия в Доджо”, “Символика в бойните изкуства”, “Уважение и етикет”, “Етикетът в Доджо пренесен в ежедневието ни”, термини в бойните изкуства, лекции и практики по Айкидо, Джудо, Карате, Кенджуцу, Иайдо, Джодо, Кендо и др; основни термини и значения в речника от Доджо (залата за практикуване на бойни изкуства); паралел между езикът и бойните изкуства на Япония. Курсистите се запознават практически с бойните изкуства в Доджо, а в залата за обучение разбират смисъла на практиката си чрез изучаването на японски фрази и изрази.

Часовете са разпределени в практическа и теоретична част. Курсът е предназначен за юноши и възрастни 12+ год.

Японски традиционни изкуства и език

Курсът е предназначен за деца 8-16 год.

Курсът има за цел да акцентира и запознае курсистите с основните традиционни изкуства практикувани в Япония от древността до днес. Това са: Чайна церемония, Икебана, Калиграфия, Японска керамика, Оригами, Суми- е, Хайку, Изработка на Уаши хартия, Изработка на традиционно ветрило и много други. Курсът е разпределен в практическа и лекционна част за всяко традиционно изкуство на Япония, придружено с изучаването на японски език и терминология свързана с фокуса на курса. Курсът е предназначен за деца 9-16 год. Курса обхваща теоретична и практическа част, както и изучаването на японски език – основи.
По време на школата, децата ще придобият следните умения и знания:

– Въведение в традиционните изкуства на Япония – Работилница изработка на Уаши хартия;
– Архитектура, дзен градини -Работилница Икебана – изкуството за подреждане на цветя;
– Сценични изкуства на Япония, музика, танци, театрални форми;
– Живопис, техники на рисуване, като изкуства – Калиграфия работилница
Японците и заобикалящото ги, отношение към предмети, празници и близки;
– Опаковане на подаръци, поднасяне и традиции – Фурошики и оригами работилници;
– Керамика – една от най-ярките форми на изкуство и занаят. Видове керамика – Кинцуги работилница;
Традиция в облеклото, Кимоно, Юката и Хаори – работилница Кимоно;
– Религия, Будизъм, Шинтоизъм и др.
– Работилница Чайна церемония.

След завършването на курса, всеки участник има възможност да продължи регулярно изучаване на японски език или да премине обучение в другите курсове предлагани от ЯКЦ “Кокоро”.

115

Аниме култура и японски език

116

Курсът е предназначен за деца, юноши и възрастни. Минимална възраст 12+ год.

Курсът е с фокус върху аниме и манга културата в Япония. Обхваща теми като: “Произход на Манга”, “Първа среща с Аниме”, “Еволюция от манга към аниме”, “Героите от анимациите”, “Глобално явление на аниме”, “Аниме днес”, “Нестихваща креативност и развитие” и много други. Курсът е разпределен в практическа и лекционна част за всяка тема свързана с аниме културата на Япония придружено с изучаването на японски език и терминология свързана с фокуса на курса. Курсът е предназначен за юноши и възрастни 12 + год. Курса ще обхване теоретична и практическа част, както и изучаването на японски език – основи.
По време школата курсистите ще придобият следните умения и знания:

– Произход на Манга;
– Първа среща с Аниме;
– Еволюция от Манга към Аниме;
– Героите от Аниме;
– Глобално явление на Аниме;
– Аниме днес;
– Нестихваща креативност и развитие;
– Практическата част ще се провежда след всяка лекция и ще е свързана с теорията, която се преподава.

След завършването на курса, всеки участник има възможност да продължи регулярно изучаване на японски език или да премине обучение в другите курсове предлагани от ЯКЦ “Кокоро”.

Български език и култура за японци

Курсът се реализира безвъзмездно от Японски Културен Център Кокоро и е предназначен за японски граждани временно или постоянно пребиваващи в Република България. Японските граждани изучават:

  • Българската азбука и нейните особености (писмено и говоримо);
  • Начин на представяне и комуникация на български език;
  • Изучаване на факти за българската култура и бит.

След реализирането на първият курс към нашите нови приятели от Япония се присъединиха граждани от други държави. Обединението на всички чужденци в първото издание на курса беше любовта им към японската култура, което придаде прекрасна атмосфера и създаде нови приятелства.

14

Чадо 茶道 – Пътят на чая

15

Чадо, „Пътят на чая“, наречен още и японска чайна церемония е едно от най-изящните и впечатляващи традиционни японски изкуства. Тръгвайки първоначално от дзен манастирите, с течение на времето Чадо постепенно обхваща почти всички традиционни форми на японската култура. В него ще видите съчетани традиционната японска архитектура и занаяти, калиграфията, поезията, храненето, философията на дзен, изкуството на подреждането на цветя, традиционното облекло с вниманието към сезоните и тяхната символика, японските градини. Дълбоко свързано с дзен и японското светоусещане с характерните за него внимание и уважение към детайла, към природата и човека. Чадо се практикува и днес в същата форма, която е изкристализирала преди повече от 400 години в Япония. Усвояването на “Пътя на Чая“ е път за цял живот, може да се каже и че един живот не е достатъчно дълъг за него. Японски културен център „Кокоро“ ви дава възможност да се докоснете до автентичната атмосфера на традиционната японска чайна церемония в чайната стая на центъра. Чайната стая е пространство отвъд времето, в което хората могат да се потопят изцяло в медитативната атмосфера и умиротворение, които са неизменни спътници на едно традиционно чаено събиране. В една чайна церемония домакинът и неговите гости са взаимно свързани и всеки допринася за атмосферата, която се създава. Изящната процедура носи смирение у гостите, като фокусира тяхното внимание върху простите прояви на природата като светлината, звука на водата, отблясъците на въглищата, красотата на цветята.

Японска керамика

Курсът е предназначен за деца, юноши и възрастни. Минимална възраст 12+ год.

Япония има изключително дълга и богата история в производството на керамика.. Японската керамика е един от най-старите японски занаяти и форми на изкуство. Япония има изключително дълга и успешна история в производството на керамика. Глинените съдове са създадени още през периода Джомон (10 500–300 г пр.н.е.), което дава на Япония една от най-старите керамични традиции в света. Японската керамика се отличава с две поляризирани естетически традиции. От една страна, съществува традицията на много проста и грубо завършена керамика, предимно в глинени съдове и използваща приглушена палитра от земни цветове. Другата традиция е на високо завършени и ярко оцветени фабрични изделия, предимно от порцелан, със сложна и балансирана декорация, която развива китайските порцеланови стилове по различен начин

По време на курса очаквайте:

– История на японската керамика;
– Видове японска керамика;
– Изработка на различни по вид японски съдове и стилове в японската керамика.

16

Манга и Аниме

17

Курсът е предназначен за деца, юноши и възрастни. Минимална възраст 12+ год.

По време на курса, се придобиват следните умения и знания:

– История и теория на манга/аниме изкуството (Хокусай, традиционни японски техники, ксилография, Осаму Тецука, Дисни, златната Ера спрямо съвременна манга и аниме, културни особености), приложения и функции в съвременния свят;

– Как се създава сценарий (арка, синопсис, основен конфликт, протагонист- антагонист, драматургия, сериализация);

– Как се създават герои (анатомия, облекла, аксесоари, лицеви характеристики, културна принадлежност, оръжия, екшън сцени и пр.);

– Околна среда – как да рисуваме бекграунди, каква е ролята и значението им в една история;

– Разкадровка (как да разказваме в картинки, режисура);

– Контуриране (традиционен и дигитален туш, програми, смесени техники.);

– Оцветяване (традиционни и дигитални техники, програми и материали);

– Летъринг и оформление (поставяне на текст и звукови ефекти, калиграфия, onomatopoeia, sfx, балони).

Шоги - японска стратегическа игра (Японски шах)

Курсът е предназначен за деца, юноши и възрастни. Минимална възраст 8 год.

Шоги, или игра още известна като Японски шах, води началото си от Нара/Хейан периода, около 8-12 век. Шоги е вдъхновена от Китайския шах и значението на името на играта е извлечено от думата Шогун, или титлата на върховния военен лидер в Япония в миналото. Може да се преведе още и като „Игра на Генерали”. Играта се е използвала като начин на съревнование и развитие на големите стратегически умове на държавата. Шоги е стратегическа и дълбоко смислена игра, която се играе по двойки. За разлика от западния шах, всички фигури са с еднакъв цвят и еднаква форма на неправилен петоъгълник, като всяка фигура притежава своето канджи. Принадлежността им се определя от посоката на ориентация/движение. Целта на играта е да се матира царя на противника, също както е и при стандартния Шах.

В курса ви очаква:

– Лекционна част за шоги;
– Практическа част;
– Стратегии в Шоги;
– Състезания и турнири;

Курсът е разпределен в няколко нива на обучение, които изискват различна стратегия, като участниците имат възможност да играят, както по между си, така и на турнири организирани от ЯКЦ Кокоро.

114

Изнесени курсове

Изнесените курсове са инициирани от японски културен център Кокоро, но се провеждат в друга подходяща за съответния курс среда, за да осъществим качествено обучение и удобство.

Роботика и технологии на Япония за деца

18

Курсът е предназначен за деца 8-12 год.

Курсът запознава децата с основи на роботиката, технологиите и иновациите, които произлизат от Япония /теоретична и практическа част/. В практическата част децата имат възможност да се запознаят с основи на блоково програмиране, както и да програмират собствен робот.
По време на курса, децата ще придобиват следните умения и знания:

– Основни технологии в Япония;

– Технологии възникнали в Япония;

– Практическо приложение на технологиите;

– Теория на технологиите в Япония;

– Основи на блоково програмиране;

– Практическа работа с роботи;

– История и култура на Япония;

– Изграждане на самодисциплина с фокус към работния процес;

– Основи на японската култура.

Японска кухня

Курсовете се реализират с гост майстори изявени в японската кулинария. В Япония съществуват много други вкусни ястия освен познатите ни суши и рамен. В курсовете по японска кухня представяме лесни и интересни начини за приготвяне на японска храна с помощта на гост лектори кулинари и тяхната любов към кулинарията. Тези курсове предлагат многообразни теми и рецепти: от традиционна японска кухня, до лесна за приготвяне у дома храна. В края на курса, участниците придобиват увереност за приготвяте вкусна японска храна. Обръщаме внимание не само на обработката на продуктите, а и на спецификата на японската култура на хранене.

1111 – red

Айкидо

Класове за възрастни 4-min

Айкидо е японско бойно изкуство, чиито корени се простират дълбоко във философията и историята на Япония. Основният принцип на айкидо е да се хармонизираме със силата идваща срещу нас, за да защитим самите себе си, като контролираме нападателя, без да влизаме в пряко противоборство. Ако ние се опитаме да противопоставим сила срещу сила, тогава грубото действие е единственият решаващ фактор. Но, ако ние използваме нашата сила и възможности разумно с правилното синхронизиране, това ще ни позволи да контролираме много по-големи сили, отколкото предполагаме. Заради тези си качества Айкидо е изключително подходящо за мъже, жени и деца от всички възрасти.

Подробна информация ще намерите в Айкискул

Кенджуцу

Кенджуцу е най-общото име на всички техники за работа с Катана, изучавани и предавани от поколение на поколение бойци в средновековна Япония. Техника Буджуцу – е предназначена да подготвя хората за постоянните войни, които са водили навремето. Самураите са учили техниките за използване на меча с цел отнемане на живот на бойното поле и постигане на победа. С промяната на жизнените условия и налагането на траен мир от Шогуната през 17-ти век и забрана за водене на войни, се създават условия самураите да променят основите на бойните си умения, като ги насочат към съхраняване на техниките и прийомите, но с оглед на самоусъвършенстването си и запазването на живота и постигнатия мир.

21

Работилници

Работилниците са еднократни регулярни мероприятия (workshop)

Японско Кимоно 着物

22

Кимоното е традиционна японска дреха. Често кимоната са многоцветни, с красиви орнаменти и сезонни дизайни, които правят тези дрехи по-скоро произведения на изкуството. В съвремието кимоно се носи предимно по време на специални поводи, а в ежедневната мода все повече преобладава западното облекло, което налага младите японци често да бъдат обличани от трети лица или да посещават специални курсове по обличане на кимоно, за да се научат да го правят сами.

Какво ви очаква в работилницата:

– Лекционна част – история на кимоното и видове кимоно в Япония
– Практическа част – обличане на участниците в автентично японско кимоно.
– Снимка за спомен с японско кимоно

Кинцуги 金継ぎ

Кинцуги се нарича старото японско изкуство, с което парчетата на счупени съдове от фин порцелан се слепват със смола, примесена или покрита със златен прах. Техниката е известна от стотици години и първоначално се е прилагала за „поправка“ на особено ценните съдове, използвани при японската чайна церемония. След кинцуги те не се смятали за предмети с по-ниско качество, а ставали даже още по-ценни за собствениците си. Говори се даже, че в разцвета на модата кинцуги умишлено са се чупели скъпи порцеланови вази и съдове, за да бъдат споявани със злато.

Философската страна на това изкуство е олицетворение на японското светоусещане, според което износването и счупването са част от историята на предмета, която не свършва с изхвърляне, а продължава след поправката му. В този смисъл кинцуги е близко и до модната напоследък и също японска философия „уаби-саби“ , която се възхищава на красотата на несъвършените, със следи от живот и употреба, предмети в интериора. Идеята, че счупените и въобще повредени предмети не трябва да се хвърлят, а да им се дава втори шанс, е много съзвучна и със съвременните идеи за живот с по-малко отпадъци и с по-дълготрайна и смислена употреба на нещата около нас.

В работилницата ви очаква:

– Лекционна част за Кинцуги;
– Практическа част.

IMG_9215 (1)

Оригами 折り紙

3

Оригами е древно японско изкуство за сгъване на различни фигури от оризова хартия. В Япония оригами започва да се развива през 6-ти век, като японците са тези, които първи откриват възможностите, свързани с използването на хартия като средство за изкуство. Терминът оригами идва от японските думи oru (сгъвам) и kami (хартия). Първоначално изкуството на оригами е предназначено само за религиозни церемонии и за дълго време, то е достъпно само за елита, поради високата цена на хартията в онези ранни времена, но постепенно става достъпно за всеки и дори достига до западния свят. Оригами не е само красиво изкуство, а позволява и създаването на доста практични предмети, които човек може да използва в ежедневието си или като допълнение към подарък за специален повод.

В работилницата ви очаква:

– Лекционна част за оригами;
– Практическа част;
– Разнообразни красиви форми на оригами;
– Работа с японска оригами хартия.

Оригами 折り紙 2 ниво

Оригами е древно японско изкуство за сгъване на различни фигури от оризова хартия. В Япония оригами започва да се развива през 6-ти век, като японците са тези, които първи откриват възможностите, свързани с използването на хартия като средство за изкуство. Терминът оригами идва от японските думи oru (сгъвам) и kami (хартия). Първоначално изкуството на оригами е предназначено само за религиозни церемонии и за дълго време, то е достъпно само за елита, поради високата цена на хартията в онези ранни времена, но постепенно става достъпно за всеки и дори достига до западния свят. Оригами не е само красиво изкуство, а позволява и създаването на доста практични предмети, които човек може да използва в ежедневието си или като допълнение към подарък за специален повод.

В работилницата ви очаква:

– Лекционна част за оригами;
– Практическа част;
– Разнообразни красиви форми на оригами;
– Работа с японска оригами хартия.

IMG_8475-min

Фурошики 風呂敷

IMG_8356

Фурошики са традиционни японски опаковъчни платове, използвани за транспортиране на стоки, подаръци и дрехи. Обичаят да се използва фурошики датира още от периода Нара (710-784), когато изкуството се е прилагало за съхраняване на ценностите на императорите. Най-старата опаковъчна кърпа, използвана през периода Нара, се съхранява в Шосоин (дървена складова къща в храма Тодайджи в Нара). В периода Хейан (794-1185 г.) фурошики се използва за увиване и носене на дрехи за благородниците.
До днес изкуството на опаковане с фурошики остава изтънчен и елегантен начин за опаковане на стоки и подаръци. То не само придава специално значение на опакованите стоки и показва уважението ни към другите, но е и неотделима част от традиционната японска култура. При традиционни събития е задължително използването на фурошики при пренасянето на вещи. Но дори и извън тях, даването на неопакована вещ в Япония се смята за неучтиво.

Какво ви очаква в работилницата:

– Лекционна част за Фурошики;
– Представяне – изложба на традиционни японски платове за фурошики;
– Практическа част – забавни и практични начини за опаковане на подаръци и предмети от бита с фурошики.

Шодо 書道 японска калиграфия

Шодо е японска дума, която се превежда, като „изкуството на красивото писане “- SHO 書: да пиша, DO 道 : път, изкуството на традиционната японска калиграфия или „начин на писане“, високо ценена в Япония, като сливане на умение и естетика. Шодо е една от най-старите традиционни форми на изкуство в Япония. Калиграфията в Япония има дълбок смисъл, а съществуването й датира и се развива от над 3000 години. Шодо не може да бъде сравнявано с нито едно друго изкуство. Шодо е различно защото прилага елементи на изкуство, линия, формата и връзката с вътрешното ни Аз. Основният му фокус е върху красотата в простата форма и връзката между ума и тялото. Шодо е медитативно състояние, в което се стремим да станем едно с момента с чисто сърце и спокоен ум – не-мисъл. Състояние, което е трудно за постигане и изисква отдадена практика.
Мастилото никога не би ни излъгало…

Изображението върху оризовата хартия, следа от твоята бамбукова четка ще е огледало на твоето Кокоро, момента на Вашия вътрешен духовен поток. Какъвто и да е процесът на създаване на Шодо, той винаги води до състояние на спокоен ум, предавайки духът на словото чрез четка и мастило.

IMG_7897-min

Чадо 茶道 чайна церемония

26

Лекционна част – история на Чадо и основни принципи; практическа част – участниците в работилницата ще влязат в ролята на гости на японска чайна церемония и ще научат най-основните думи, движения и действия, които трябва да знаят като гости на подобни събирания; всеки участник ще има възможност да опита японска сладка и чаша традиционен японски зелен чай на прах (матча);

Чадо, „Пътят на чая“, наречен още и японска чайна церемония е едно от най-изящните и впечатляващи традиционни японски изкуства. Японски културен център „Кокоро“ ви дава възможност да се докоснете до автентичната атмосфера на традиционната японска чайна церемония в чайната стая на центъра. Чайната стая е пространство отвъд времето, в което хората могат да се потопят изцяло в медитативната атмосфера и умиротворение, които са неизменни спътници на едно традиционно чаено събиране. В една чайна церемония домакинът и неговите гости са взаимно свързани и всеки допринася за атмосферата, която се създава. Изящната процедура носи смирение у гостите, като фокусира тяхното внимание върху простите прояви на природата като светлината, звука на водата, отблясъците на въглищата, красотата на цветята.

Японски бижута

В работилницата по Японски бижута създаваме ръчно от японска оригами хартия, бижута, които носят своята неповторима идентичност. Техниките за създаване на бижута са ключът към сътворението на нашето бижу. Колко е хубаво да притежаваме безценен накит, с който да се гордеем и в същото време да използваме в ежедневието си, като украшение. Обеци, огърлица, гривна, всичко е възможно щом се потопим в японската култура и магия.

В работилницата ви очаква:

– Лекционна част за японски бижута;
– Практическа част – изработка на обеци, колиета и др.

111

Суми – е японска живопис

Screenshot 2022-11-25 at 18.28.00

Суми-е (буквално „туш-творба“) е монохромна източна живопис, при която се използват всички нюанси на туша: от гарваново черно до бледо като лека сянка. Допустимо е и използването на цвят, но пестеливо и премерено.
Умението да постигаме нюансите и овладяването на специфичните движения на четката дават на творбата ни излъчване за живост и усещане за движение. Подобно на Шодо, суми-е е творба на мигновението, в която почти нищо вече нарисувано не може да бъде поправено. В нея е важно всяко движение на ръката и всеки елемент от композицията. Суми-е е медитативно изкуство, при което използваме способността си, както да съзерцаваме, така и да се фокусираме изцяло върху дейността, която извършваме.

Хайку

Хайку е литературен жанр, традиционна японска лирическа поезия. Отличава се с изключително кратко изложение – в своя класически вид хайку се създава по схема 5-7-5 она (японският он е донякъде сравним със сричката в индоевропейските езици). В хайку няма символи. То отразява живота в неговото свободно движение. Притежава чистотата, завършеността и дори празнотата на една музикална нота. Занимавайки се с простичките, привидно незначителни неща от ежедневието – падащо листо, сняг, птица – хайку ни насочва към дълбочинно възприемане на нещата от живота. Хайку не е няколко реда лирика, хайко олицетворява японските ценности, чувства, емиции и начин на живот. Всичко това ще откриете щом посетите работилницата и създадете своето Хайку, като предизвикате своето вътрешно изразяване и дълбочина.

112

Други дейности

Мероприятия, организирани от Японски културен център KOKORO

Юмейхо терапия

118

Юмейхо е метод, който работи за превенция и терапия, която цели да намали и премахне причините за дадени проблеми в нашето тяло, които с времето могат да доведат до хронични заболявания: болки в гърба, ишиас, болки в ставите, главоболие, скованост и болки в рамото, сколиоза, стомашно-чревни нарушения, урогинекологични проблеми и др.
Какво се случва по време на сесия Юмейхо?
В началото на сесията практикуващият прилага юмейхо диагностика, за да определи дисбалансите в тялото.
Юмейхо използва различни ръчни техники, включително натиск, месене, специфични релаксиращи техники, потупване, разтягане, които ще пробудят жизнено важното Ци на клиента. В буквален превод Юмейхо , означава:
Ю- изливане,
Мей – жизнена енергия
Хо- терапия.
Една сесия Юмейхо на месец може да има добър ефект за поддържане на баланса за някой . За други с проблеми превърнали се в хронични, такива желаещи да коригират стойката си или с по – активен или заседнал начин на живот може да се изискват по – редовни сесии.
ЯКЦ „Кокоро“ предлага юмейхо терапии в удобно за нашите посетители време. Подхода и последващата терапия са строго е индивидуални. Юмейхо е подходящ метод, както за деца, така и за възрастни за постигане на сериозен превантивен ефект от настъпването на различни неблагоприятни ефекти и изменения на тялото. Тази терапия е подходяща ако страдате от: болки в гърба и кръста, напрежение в мускулите, ограничен обхват на движение, стрес, нарушение в съня, умора, ставни проблеми и гръбначни изкривявания. Времетраене от 40 до 70 минути.

Лятна школа Айкигакко

Целодневна програма за деца на възраст 8 -12 год.

Програмата включва:

– Здравословна храна – закука, обяд и следобедна закуска;
– Уроци по японски език и култура;
– Забавни творчески работилници свързани с бита и културата на Япония;
– Разходки и беседи на открито, спорт и физически активности;
– Самоподготовка, лекции и четиво;
– На училище, като в Япония;
– Нашето поведение – грижа за нас самите и света около нас.

Не се предвижда транспорт!

С децата ще работят преподаватели по японски език и култура от Японски културен център Кокоро и екип.

FB_IMG_1628692468252

Фотосесия японско кимоно

28

В японски културен център Кокоро ще се насладите на ритуала по облечане на изискано копринено и автентично японско кимоно. Ще ви пренесем в атмосфера, която ще пресъздаде Япония и ще запечатаме този спомен за Вас. Процеса на фотосесията е прекрасно изживяване, от обличането на кимоното, през визуалното ви преобразяването от гримьор до срещата ви с афтентичните японски чадъри, ветрила и др, с които ще позирате пред обектива. Тази фотосесия е магия – неповторимо изживяване за всяка жена, двойка или компания.

Тиймбилдинг в Кокоро

Най-добрите екипи са тези, които действат като семейна единица. Можете да изживеете един различен ден с колегите, като заедно посетите чайна церемония, облечете японско кимоно, посетите работилници свързани с необятна Япония или посетите специалните ни часове за корпоративни групи и организации „Магията на Япония“.

30

Фирмени обучения

31

Центърът предлага корпоративни обучения, които да спомогнат за комуникацията и развитието на Вашият екип. Обученията се провеждат присъствено в центъра или в online среда, спрямо нуждите на дадената организация. Ще научите за разликите в културните особености между България и Япония, за японския светоглед, нрав и поведение, начин на живот; правила на бизнес комуникация, етика и срещи; Защо са успешни японците и как го постигат?; Ще придобиете много други полезни знания, които ще са от полза в една динамична съвременна бизнес среда.

Тематични рождени дни и лични поводи

Ако сте любител на японската култура и искате едно по-различно честване на своя празник, екипът на японски културен център “Кокоро”, ще направи Вашият празничен ден неповторим, както за Вас така и за Вашите гости.

32

Индивидуални уроци

33

Центърът предлага индивидуални уроци (почасово) по японски език и култура за деца и възрастни в удобно за Вас време, спрямо възможностите на нашите отдадени преподаватели и графика на културния център (делнични дни и почивни дни).

Подготовка за придобиване на ниво в японски език

Всеки наш курсист, изучаващ японски език, може да се яви за защита на ниво по японски език и получаване на сертификат. Това изисква допълнителна и отдадена подготовка от ученика и неговия сенсей.
Нивата в японския език са: JLPT : N1, N2, N3, N4, N5 (най-високото ниво е N1).

IMG_3557

Тематични лагерни приключения и тиймбилдинг

73

Японски културен център Кокоро провежда редица лагери годишно с различна тематична насоченост и цели свързани с японската култура. Лагерните ни приключения събират практикуващи бойни изкуства и любители на японската култура, техните приятели и семейства в подножието на планината или край морето.

Лагерите са със забавен, тренировъчно-обучителен характер, с много игри, работилници и приключения. Базите, в които се провеждат лагерите са специално подбрани за нуждите на клуба, където в прекрасна приятелска атмосфера се съчетава полезното с приятното.

Ваучер за подарък

Може да изненадате своите познати, приятели и любими хора, като им поднесете специален подарък – ваучер за участие в курс или работилница от Японски културен център “Кокоро”.

Close
About